fbpx

Bokningsvillkor

Förskottsbetalning, minst 24 timmar i förväg, gäller på alla tjänster!

Betalning sker via någon av nedanstående betallösningar:

Obs! Särskilda priser gäller för bokning av privatsittningar i annan stad än Örnsköldsvik.

Swish: 123 199 82 10
Inget kvitto krävs, jag får en avisering.

Bankgiro: 885-4952
Tänk på att betalning med bankgiro tar 2 bankdagar och att kvitto för BG- in sättningen skall mailas/smsas till mig senast 1 dag före bokad tid.

 

Villkor
Den bokade tiden förfaller vid utebliven betalning och efter 15 min försening om inget annat är avtalat.
Vid försening sker ingen återbetalning!
Avbokas tiden senare än 24 timmar före utsatt tid sker ingen återbetalning utan endast ombokning av tid alt överlåtes till annan person över 18 år i samråd med Roots & Wings Consulting.
Avbokning sker via: mail till malin@rwconsulting.se och/eller sms 070-206 30 28.
Jag förbehåller mig rätten att avboka och/eller omboka samtliga tider med kort varsel med möjlighet till återbetalning eller ombokning av tid som följd.

 

Vid distanstjänster ringer klienten upp på bokad tid!

 

Fysiskt möte, lokalen i Själevad
Vi ses i min lokal RO som ligger på gården och har INFART OCH PARKERING FRÅN HÖRNÄSVÄGEN,
4:e fastigheten efter farthindret vid lekparken från Själevads kyrka sett.
Ta sikte på 2 vita byggnader. Välkommen i den som har en skylt med min logotyp dvs trädet och det andra är en garageport. Se bild nedan.
Parkering mot garageporten enl skylt.

För tillfället kan jag tyvärr inte erbjuda någon kundtoalett.
Inget väntrum erbjuds och jag har även sessioner via distans, så ring på på utsatt tid!
Du som kommer till mig är självklart fullt frisk och helt symptomfri av hänsyn och respekt, samma gäller givetvis även mig.

 

Privatsittning Umeå, Green Butterfly´s lokaler på Sandåsvägen 31
Du som kommer till mig är självklart fullt frisk och helt symptomfri av hänsyn och respekt, samma gäller givetvis även mig.
Tyvärr finns ingen kundparkering, bilföraren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad om gällande parkeringsregler i området och för ev parkeringsböter.

Inget väntrum erbjuds och jag har även sessioner via distans, så ring på på utsatt tid!

 

Inspelning av session
Du får gärna själv spela in din session, främst vid privatsittning, men kan även få den inspelad.
Säg gärna till vid sessionens start, ej före. Gäller även zoom. Jag följer svensk lagstiftning vilket innebär att vi vid sessionen start kommer överens om ev. inspelning. Fil skickas i efterhand via vald överföringskanal. Jag ansvarar inte för ev. tekniska problem som kan uppstå med och kring ljudfilen.

 

Hembesök görs på begäran, milersättning tillkommer då med 40 kr/mil.
Avstånd längre än 5 mil debiteras även med restidsersättning om 500kr.
Avstånd längre än 10 mil debiteras även med restidsersättning om 750kr.
Osv..

 

Fakturabetalning sker endast enl överenskommelse.

 

Student
Mot uppvisande av giltigt studentkort ex STUK, Mecentat etc kan du få 10% rabatt på mina tjänster. Innan eller i samband med betalningen mailas alt smsas en bild på giltigt studentkort inkl. den e-postadress som angavs vid bokningen. Om kortet inte är giltigt förbehåller jag mig rätten att debitera full kostnad. Retroaktiv prisjustering görs ej.

 

Inga journaler förs och jag tillämpar strikt tystnadsplikt.

 

Jag botar inga sjukdomar och det här är ingen ersättning för traditionell läkarhjälp men kan i vissa fall fungera som ett komplement till sjukvården.

 

Jag tar inte emot personer under 18 år utan målsmans närvaro, inte heller personer som är under påverkan av alkohol och droger.

 

Referens
Coachen, Malin Stenrana, får använda klients namn och kontaktuppgifter som referens vid fortsatt certifiering hos International Coach Federation, ICF.
Uppgifterna kan inte användas i något annat syfte än att styrka att coaching skett enligt denna överenskommelse.

 

Varmt välkommen till mig!

 

 

closemenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram