fbpx

Kanalisering & Seans

Kanalisering eller seans säger vi när vi söker efter något som inte uppenbarar sig i fysisk form. Vi kan göra det i grupp (seans) eller i en privat sittning.

Bortom det fysiska

Finns det något mer än vad vi inte kan betrakta eller är svårt att mäta med våra fysiska instrument?

Deja vu, en stark känsla att vi upplevt något tidigare. Varför är det så? Har det hänt tidigare? Är det en relation? Någon bekant?

Syftet med kanalisering är att utforska vad som är bortom det fysiska. Söka efter meddelande och budskap utifrån känslor att det finns något mer, något som inte blev sagt, något som tröstar och värmer själen.

En kanalisering eller en seans är vårt sätt att utforska om änglar och andar finns. Sedan tolka och låta budskapet gå till historien.

Kanalisering i ljuset

Kanalisering handlar om att hitta ljuset. Det inre bländande ljuset som kopplar liv och kärlek till världen och universum.

Som många andra är jag en "lightworker", något som jobbar med ljuset, medkänslans, välviljan, anden och visdomen den erbjuder.

Det är en ovillkorlig kärlek och en medmänsklighet som bara är i stunden och som vägleder uppsåtet och berättar.

För många är dessa meddelanden otroligt känslomässiga, betryggande eller glädjande.

Seans i grupp eller privat sittning

Seans görs vanligtvis i grupp med det går att säga seans även för privat sittning.

I grupp är det vanligtvis 10 personer eller mer. Tolkningen är öppen och deltagandet är både passivt och aktivt.

Det som är viktigt att veta är att jag bestämmer inte vem det är som ska kliva fram under en kanalisering/seans. Som medium öppnar man upp för att jobba med Andevärlden, dom bestämmer dock helt och hållet vem som tar kontakten.

Du bör gå till ett medium med ett öppet sinne och välkomna de i Andevärlden som kommer genom. Har du inställningen att någon speciell skall komma, så är risken att du blir besviken. När du väntar en speciell så är det lätt att du låser dig och får tunnelseende.
Om man fortfarande befinner sig i en djup sorgeprocess så är det ofta så att de inte kommer genom förrän sorgen släppt det hårdaste taget.
Man brukar säga att man får det man behöver vid besöket hos ett medium.

Kontakta mig om du vill anmäld dig för en seans i grupp. För en kanalisering som privat sittning kan du boka direkt.

Boka din tid direkt!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram