fbpx

Kanalisering & Seans

Kanalisering eller seans säger vi när vi söker efter något som inte uppenbarar sig i fysisk form. Vi kan göra det i grupp (seans) eller i en privat sittning.

Bortom det fysiska

Finns det något mer än vad vi inte kan betrakta eller är svårt att mäta med våra fysiska instrument?

Deja vu, en stark känsla att vi upplevt något tidigare. Varför är det så? Har det hänt tidigare? Är det en relation? Någon bekant?

Syftet med kanalisering är att utforska vad som är bortom det fysiska. Söka efter meddelande och budskap utifrån känslor att det finns något mer, något som inte blev sagt, något som tröstar och värmer själen.

En kanalisering eller en seans är vårt sätt att utforska om änglar och andar finns. Sedan tolka och låta budskapet gå till historien.

Kanalisering i ljuset

Kanalisering handlar om att hitta ljuset. Det inre bländande ljuset som kopplar liv och kärlek till världen och universum.

Som många andra är jag en "lightworker", något som jobbar med ljuset, medkänslans, välviljan, anden och visdomen den erbjuder.

Det är en ovillkorlig kärlek och en medmänsklighet som bara är i stunden och som vägleder uppsåtet och berättar.

För många är dessa meddelanden otroligt känslomässiga, betryggande eller glädjande.

Seans i grupp eller privat sittning

Seans görs vanligtvis i grupp med det går att säga seans även för privat sittning.

I grupp är det vanligtvis 10 personer eller mer. Tolkningen är öppen och deltagandet är både passivt och aktivt.

Jag styr inte över vilka som kliver fram under en seans. Under tiden gör jag mitt allra bästa för att du ska få de meddelanden från andevärlden som du önskar.

Meddelanden som är avsedda att ge tröst, uppmuntran eller råd. Jag jobbar alltid med sk bevisföring. Det betyder att jag är noga med att du ska förstå vem det är som kliver fram.

Kontakta mig om du vill anmälda dig för en seans i grupp. För en kanalisering som privat sittning kan du boka direkt.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram