fbpx

Att komma till insikt! Metakognition

2017-09-19

I människans värld är inget någonsin enkelt. Rätt tanke till rätt handling verkar på ytan skilja sig åt mer och mer i vårt samhälle. Allt ska gå med vindens hastighet, gärna vara någon form av quick fix och helst inträffat redan igår.

Ett till synes ekorrhjul av stress och ångest i egosystemet. Individen är ofta så (själv)upptagen med dessa intryck, upplevelser och handlingar i vardagen så man frågar inte sig själv ”vad vill jag egentligen?”, ”när är jag riktigt glad?” och ”vill jag känna mig som jag gör?”.

Sover människan okunnighetens sömn och drömmer världen som verklig?
Omvärlden har också förmågan att se på människor såsom de ser på sig själva, hjälplösa och som offer eller som självständiga och framgångsrika.
Kan det i vissa fall vara brist på självinsikt, konsekvensanalys och reflektion som gör att en del springer in i den berömda väggen?

Jag ligger på sängen med armarna utbredda.
Jag är ett ankare som grävt ner sig ordentligt och håller kvar
den väldiga skuggan som flyter där ovan,
det stora okända som jag är en del av och som säkert är viktigare än jag.
//Tomas Tranströmer, ur “Carillon” från ”Det vilda torget”, 1983

Så vad är det då som börjat hända i The Matrix, även kallad världen?
Ett uppvaknande, en framväxande medvetenhet!
Medvetandet är den inre rymd i vilken tankarna existerar när denna rymd har blivit medveten om sig själv. Tänkandet, en medveten process som ständigt pågår i människans psyke.

Coaching har fått ett uppsving i Sverige!
Aldrig förr har så många sökt sig till en coach. Det finns idrottscoach, karriärcoach, kostcoach, viktcoach, livscoach, personlig coach, ledarskapscoach, affärscoach, säljcoach, kärlekscoach och många, många fler.
Det finns en coach för alla! Det har till och med blivit inne bland yngre att vara med coach.

Vad är det som orsakat denna utveckling?
Vad är det som gör att människan nu vill ha hjälp att bli guidad till en önskad plats från att tidigare, i mångt och mycket, skall ha klarat allt själv?

Äldre generationer slöt sig samman i kollektiv för att gemensamt åstadkomma förändringar medans dagens ungdomar ställer sig frågor som ”Vad vinner jag på det här?” ”Finns det andra möjligheter på andra håll?”
I rekryteringssammanhang ställer kandidaten gärna frågan ”Vad kan ni som företag göra för mig?” inte ”Hur kan jag stå till tjänst för företaget?”.
Värderingar ger upphov till attityder som sedan styr och påverkar vårt beteende och handlande. Beteende är alltså de handlingar individen väljer att utföra beroende på de val individens attityd ger upphov till. Den kan också beskrivas som en reaktion på attityder, stereotyper eller fördomar individen bär på. Beteendet eller vårt handlande kan vara både medvetna eller omedvetna och frivilligt eller ofrivilligt genomförda.
Vi ser tydligt att mycket fokus idag ligger på värderingar som premierar individens utveckling och de personliga behoven. Redan i låg ålder så får vi lära oss i skolan om eget ansvar, självständigt tänkande och ett kreativt arbetssätt.
Är Jantelagen starkare förankrat i äldre generationer än i yngre som kan ha betydelse varför coaching kommit mer på fram marsch?

Livet är som en bok, du kan inte ändra de sidor som redan är skrivna,
men du kan börja på ett nytt kapitel!

Vi lever i en digital tidsålder som snurrar så fort att bara ett fåtal människor hinner hänga med i utvecklingen. I den så kan vi se hur människor tappar bort de äkta känslorna och/eller blandar ihop dem. Man ser inte saker för vad de är utan för vad man vill att de ska vara. Man gömmer sig bakom en fasad av lyckliga bilder och uttryck i sociala medier.
Allt blir som en jakt.
I och med att många lever sina liv i cyberrymden växer också längtan efter mänsklig kontakt.
Visst, många har både familj, vänner och arbetskamrater men pratar människor på riktigt med varann? Lyssnar vi på varann? Har våra nära förmågan och tiden att stötta och lyfta fram oss som vi behöver? Kan våra nära ställa frågor utan att ha sitt ego inblandat och utan värderingar?
Ska de överhuvudtaget blandas in i våra visioner och drömmar?

Många är de gånger man kan se att individen tror att hen blir lyssnad till vid fikabordet men att undermedvetet känner hen att hen inte fått äkta uppmärksamhet. Tittar man noga kan man se små, små skiftningar på både kroppsspråket och ansiktsuttryck. Är det signaler från det undermedvetna om att man inte är sedd och hörd? Finns det andra tecken på understimulans från vårt undermedvetna? Rastlöshet, trötthet, irritation, brist på koncentration kanske?
Och så finns det så klart dem som känner direkt att de inte fått den uppmärksamhet som de förtjänar, som tom öppet visar sin besvikelse och kanske med en känsla av att de inte vill säga något mer inför samma person/grupp.
Det finns en stor rädsla. En rädsla att någon ska ha en annorlunda åsikt, ett tyckande som avviker från sin egen, en gliring som flyger genom luften och man framställs som en dumbom.

Allt fler blir sökare. Efter en högre mening, något som ger ro i själen, som är mer greppbart, som ger resultat etc. Listan kan göras lång. Kan det vara det som gör att många hittar vägen till en coach? Har det betydelse att många vet att i coachingen pratar man här och nu, inte om dåtid och att det alltid handlar om utveckling?
Mår man dåligt går man ju i terapi.
Hur stor påverkan har det, att många företag idag utbildar både sina ledare och medarbetare i olika coaching metoder? Om det är tio stycken som blir coachad på en arbetsplats så är det troligt att minst tio till får veta hur coaching går till.
Vill människan tillbaka till ”back to basic” – hjärta och hjärna?
Eller är det en kombination av allt och lite till?

”Vi fick två öron och en mun för att vi borde lyssna mer än vi pratar!”

/italienskt ordspråk.

Det är stor skillnad mellan att höra och lyssna.
Många är de gånger som jag fått reaktionerna ”Åh vilken bra fråga du ställde!”, ”Det är så skönt att få prata med någon som är intresserad av mig!” och ”Tänk vad skönt och enkelt det är när man får bolla med någon som inte blandar in sina egna värderingar i samtalet!”.
Min upplevelse av situationen är att jag inte sagt speciellt mycket eller ställt så anmärkningsvärda frågor. Det är fantastiskt och effektivt att lyssna till det klienten både säger och inte.
Att få rätt frågor ställd till sig ger en känsla av att bli sedd och hörd. Rätten att existera, omtanke, delaktighet och förståelse är några av de mänskliga behoven som är grunden i vår identitet, oavsett kultur.
Gemene man förefaller att gilla tydlighet (mål) och att återkoppla sina åtaganden. Det handlar inte bara om att man inte kan låta bli att utföra sin uppgift och att ha någon som håller koll på en, utan att det också har en gemenskaps- och anförtroende koppling. Ungefär som att dela en hemlighet med någon.
Insikt ger också en underbar känsla, dvs endorfinpåslag, så därför vill man gärna skynda sig att utföra sin uppgift för att sedan kunna tala om hur duktig man har varit, för då får man en belöning i form av ännu ett endorfinpåslag och bekräftelse.
Det är otroligt spännande och intressant för mig att få vara med och tolka världen ur en annan människas synvinkel på det sätt som sker i en coachsituation.

Som jag nämnde i början så jagar människan i mångt och mycket en quick fix lösning och jag anser att coaching ger klienten en sådan känsla. Klienten får ett direktresultat i form av en insikt. Det är, enligt mig, en av anledningarna till att coachingen blivit populär. Trots många reklammiljoner får inte ens Lóreal med sina krämer och slogan ”Because you´re worth it!” samma resultat.
I en trygg miljö och på väldigt kort stund uppfylls klientens grundläggande mänskliga behov, får tillgång till sin inre potential och de dolda möjligheterna görs synliga. Eller uttryckt på ett enklare sätt, coachen lyfter fram klientens innersta tankar och känslor som sedan omvandlas till konkreta mål. Klienten uppfattar det som om att någon förstår hen på ett djupare plan och som om coachen serverat en lösning, fast hen kom med den själv.

Min starkta övertygelse är att det är viktigare att komma till insikt och reflektera, istället för att ha förutfattade meningar och åsikter. Vinsten är att man lär känna sig själv mycket bättre.
Om inte du känner ditt sanna jag, vem gör det då? 

closemenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram