fbpx

De praktiska fördelarna med tarottolkning i personlig utveckling;

2024-03-10

En brygga mellan intuition och vardagsval

I en värld där vi ständigt söker djupare mening och klarhet, vänder sig många till det de kallar för spådam eller sierska, för vägledning och insikter om framtiden.
Men vad är skillnaden? Det är faktiskt inte svårare än att dessa ord är synonyma med varandra. Båda refererar till en person som använder någon form av verktyg i sin vägledning ex läsning av tarotkort, astrologi, handläsning, kristallkula, och andra metoder för att erhålla och tolka dold kunskap eller information som inte är omedelbart tillgänglig för de fem sinnena.
Det är dock viktigt att notera att allt detta är väldigt subtilt och kan variera stort i hur det uppfattas och praktiseras, beroende på individens egna förmågor, metoder och den kulturella eller andliga kontexten de verkar inom.

Tarottolkning erbjuder en unik möjlighet att utforska det inre landskapet och de val som står framför oss. Genom min egen resa och arbete med tarot har jag upptäckt att det inte är ett mystiskt verktyg för spådom, utan en kraftfull vägledning som kan ge praktiska förslag och perspektiv på vår vardag. Och vem vill inte ha det när livet rusar på i hundra knyck?

Tarot som vägledning i beslutsfattande

Tarottolkning är en form av vägledning där kortens bilder och symboler fungerar som en spegel för våra djupaste tankar, känslor och de vägskäl vi står inför. Genom att reflektera över de mönster och budskap som tarotkorten avslöjar, får vi insikter som hjälper oss att förstå oss själva på ett djupare plan och att fatta beslut som är mer i harmoni med vårt sanna jag och våra livsmål. Det är en process som uppmuntrar till självreflektion och ger oss möjlighet att betrakta våra situationer från nya vinklar. Korten kan avslöja dolda aspekter av vår personlighet och våra liv, vilket ger oss chansen att utforska och förstå oss själva på djupare nivåer. Om man vill. För det krävs ärlighet och vilja till insikt.

Denna process av självupptäckt har varit och är fortfarande oerhört värdefull i min egna personliga utveckling där jag har lärt mig, och fortsätter att lära mig, att omfamna mina styrkor och arbeta med mina svagheter. Personlig utveckling tar aldrig slut. Inget konstigt i det, vi utvecklas i takt med vårt åldrande.

Fria Viljan: Din Mäktigaste Resurs i Livets Vägskäl

Det är viktigt att komma ihåg att oavsett vilka insikter eller vägledning vi får från verktyg som tarotkort, är det slutligen vår egen fria vilja som styr våra beslut. Dessa kort kan visa oss mönster, möjligheter och till och med utmaningar som ligger framför oss, men de dikterar inte vår väg. Korten säger att, om du väljer den här vägen så blir det den troligaste utkomsten. Tarotkorten är som fyrar i natten – de lyser upp vår väg, men det är vi som måste gå den.

Att ha fri vilja innebär alltså att vi alltid har makten att välja vår egen väg, att forma vår egen framtid. Det betyder att även om en vägledning pekar åt ett visst håll, står det oss fritt att utforska alternativen, att ifrågasätta och till och med att gå i motsatt riktning om det känns rätt för oss. Det är denna förmåga att välja som ger oss vår största styrka och vår djupaste frihet. Vi har en utvecklingsväg att vandra.

I varje ögonblick, med varje andetag, står vi inför val. Och även om vissa vägar kan verka förutbestämda av omständigheter eller råd vi fått, är det alltid vårt val som avgör nästa steg. Det är denna fria vilja som gör vår resa genom livet både utmanande och vacker. Den ger oss möjligheten att växa, att lära, och framför allt, att vara de unika individer vi är menade att vara.

Så när du står inför beslut, stora som små, kom ihåg att kraften alltid ligger inom dig. Tarotkorten kan ge dig en viskning om vilka vägar som kan ligga öppna, men det är du som väljer vilken väg du tar. Använd dem som verktyg för insikt och reflektion, men låt alltid din egen inre kompass och din fria vilja leda dig framåt.

I livets flod flyter vi fram,
söker mening, söker svar.
Tarotkorten i min hand,
en karta över själens land.

Som stjärnor i den mörka natt,
visar de vägen med sin kraft.
Varje kort, en spegelbild,
av det som göms och det som gilts.

I skuggan av det okända, vi vandrar,
genom tarotens dörr, vi stegar.
Där döden inte slutet är,
men början på en resa kär.

Förändringens vindar, så fria, så vilda,
bär oss mot horisonter, ännu obekanta.
Låt oss släppa det gamla, välkomna det nya,
i tarotens ljus, våra själar att bryta.

Så när du står vid livets korsväg, tvekande,
och söker svar i hjärtats djup, brinnande.
Kom ihåg att tarotens visdom är given,
för att leda dig hem, till din innersta dröm.

Förståelse av komplexa situationer

Livet är fullt av komplexitet och ibland kan vi känna oss fast i situationer där svaren inte är tydliga. Min erfarenhet är att tarottolkning kan ge en ny syn på dessa utmaningar, genom att belysa olika aspekter och möjliga utfall av våra handlingar. Detta kan vara särskilt värdefullt när vi står inför svåra val eller när vi behöver förstå de underliggande strömmarna i våra relationer och karriärer. Ett ordval jag ofta använder mig av är ”jag kan inte se skogen för all sly”, dvs man kan inte urskilja vad som är vad i olika situationer, inte heller vilka tankar som är rena fantasier eller förankrade i verkligheten.

Min långa erfarenhet har visat att även den minsta bekräftelsen på vad som är fantasi och vad som är verklighet gör en enorm skillnad för klienten. Det är som att dra bort ett skynke från ögonen och sinnena. Redan i ögonblicket med klienten kan jag observera en omedelbar förändring i både kroppsspråk och ansiktsuttryck, som blir mer avslappnade och öppna. Det är en förändring som inte bara är synlig utan känns även tydligt i rummets energi.
Plötsligt blir det möjligt för klienten att se sin situation med nya ögon, att skilja mellan de inre rösterna av oro och de verkliga möjligheterna som ligger framför klienten. Denna klarhet, hur subtil den än må vara, banar väg för en förnyad känsla av hopp. Det är en påminnelse om kraften i att förstå vår egen verklighet, och hur avgörande det är för vår personliga resa – mot helande och tillväxt, till frihet och självförverkligande.

En bro mellan det andliga och det praktiska

Det jag har lärt mig är att tarottolkning inte bara är en andlig övning, utan också ett fantastiskt praktiskt verktyg som kan hjälpa oss att navigera i vardagen. Genom att integrera intuition och andlig vägledning i våra dagliga beslut, kan vi leva mer medvetet och i linje med våra innersta önskningar och mål. En heads up helt enkelt. En heads up som tom kan se till att spara pengar genom att avslöja ifall man skall köpa den där bilen, huset eller om man är på väg att bli sol- och vårad.
Tarottolkning erbjuder således en unik möjlighet att förena det andliga med det praktiska. Och nej, det finns inga farliga kort. Det finns inga kort som förespår en fysisk död, inte ens kortet döden som så många är rädda för. Döden representerar och är en metafor för transformation och förändring. Det representerar slutet på en era eller fas i livet och början på en ny. Att släppa taget om det förflutna för att göra plats för nytt. Det kan indikera att det är dags att släppa taget om gamla vanor, tankesätt, relationer eller situationer som inte längre gagnar oss.

Livet är verkligen en berg-och-dalbana, fylld av höjder av glädje och dalar av utmaningar. I denna ständigt föränderliga resa, varför inte ta varje chans vi får att sprida lite mer ljus över våra situationer? När möjligheten ges att kasta ljus över de skuggor som ibland kan tynga oss, varför inte gripa den? Tarottolkning erbjuder just detta – en möjlighet att lysa upp våra livsvägar, att ge klarhet i osäkerheten och att hjälpa oss att navigera genom livets komplexitet med större insikt och förståelse.

För att utforska mer om hur tarottolkning kan berika ditt liv och stödja din personliga resa, välkommen att boka en session. Jag ser fram emot att vägleda dig på livets stig, mot djupare självkännedom och personlig tillväxt.

Med Ljus & Kärlek Malin 🦋

closemenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram